Så här gör du för att bli medlem i vår förening

Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 100 kronor. Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats. Medlemsavgiften är sen på 50 kr och år.

Första året betalar man 150 kr, insats + medlemskap, därefter 50 kr per år.

Man kan swisha in avgiften till 1230503755 eller Bg 154-7595.

Man kan även betala kontant på årsmötet.

Glöm inte att skriva barnens namn och klass.

Man kan betala in två insatser om bägge vårdnadshavare vill vara enskilda medlemmar.

Ur föreningens stadgar:

§ 6 Insats
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 100 kronor. Insatsen betalas kontant när medlemskap har beviljats.

§ 7 Medlemsavgift
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som ska beslutas av föreningsstämma lägst 50 kr och högst 200 kr. Medlemsavgift betalas på det sätt som och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 Uteslutning
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 9 Avgång
Avgång ur föreningen sker omedelbart då medlem inte har något barn inskrivet i verksamheten längre eller då anställning upphör samt i de fall som regleras i lagen om ekonomiska föreningar.

Det här inlägget postades i Administration, Föräldrarådet, Ledning. Bokmärk permalänken.