Här kommer åter en glimt från ett händelserikt läsår på Backatorpsskolan och en nulägesrapport.

April 2020

Till vårdnadshavare som har barn på Backatorpsskolan

                                 Skolglimten

 

Här kommer åter en glimt från ett händelserikt läsår på Backatorpsskolan och en nulägesrapport.

Just nu är jag oerhört glad över att skolan fungerar och att vi kan ha verksamheten igång trots ett virus som sprids överallt i samhället. Mycket är tack vara att ni föräldrar behåller era sjuka barn hemma och är noga med att först skicka dem till skolan när de är symtomfria i 48h. Personalen gör också allt de kan för att försöka få vardagen så ”vanlig” som möjligt för våra elever. De stannar också hemma vid sjukdom och tvättar händerna så ofta som möjligt.

Jag vill också vädja om att ni hämtar barnen på fritidshemmet så snart ni bara kan och att ni håller tiderna. Allt för att personalen skall orka.

Vi har som mest haft 17 personal och 134 elever frånvarande! Det är ett under att dagarna fungerat. En fantastisk personal som får allt att fungera och framför allt hjälps åt. Tillsammans är ledordet hos oss oberoende av vilka arbetsuppgifterna det är.

Det är viktigt att skolan är öppen tycker jag. Det är en plats för barn och unga att träffa sina sociala kontakter och där ingen lämnas ensam. Det finns ett lagat varmt mål om dagen och mellanmål för fritidsbarnen varje dag. Barn mår bra av rutiner. Barn mår bra av att vara i ett sammanhang och om skolan är öppen ger vi alla våra barn samma förutsättningar. Det finns stora möjligheter att prata med både pedagoger och elevhälsans personal om sådant som oroar, sådant som både nyhetssändningar och tidningar är fyllda till brädden med.

Jag får som rektor regelbunden information från Folkhälsomyndigheten och från Grundskoleförvaltningen. Du som förälder har fått information från oss och jag rekommenderar dig också att regelbundet gå in på Göteborgs hemsida och läsa där. De vänder sig i många utskick till vårdnadshavare till barn i Göteborgs skolor och det är alltid senaste nytt. Vi följer Göteborgs stads riktlinjer. 

Eftersom vi har haft många barn sjuka har det varit ganska bra situation i Kajutan där vi äter, men nu har vi ett högre antal friska elever och det blir genast en ansträngande situation i matsalen då eleverna inte får sitta för nära varandra.

Vi behöver göra något åt detta efter påsklovet. Förhoppningsvis kan vi skjuta på lunchen så att exempelvis sexorna äter senare. Vi har också tankar på att möblera del av sporthallen under lunchtid för att sprida ut barnen. I värsta fall behöver två klasser ta med maten och äta i klassrummen, men vi återkommer med mer information om vi behöver göra så.

 

Observera att vi ställt in Backatorpsskolans dag i maj och även fritidshemmets Bazar.  Tyvärr kommer det heller inte att bli någon avslutning i sporthallen till sommaren. Varje klass har sin egen avslutning i klassrummet tillsammans med ansvarig pedagog – inga föräldrar är fysiskt välkomna.

Som ni förstår är vi redan igång med planeringen eftersom vi kommer att använda tekniska möjligheter för att både föräldrar och barn skall få en minnesvärd avslutning. Mer information kommer längre fram.

Under våren läser all personal en bok som heter “Vilse i skolan” av Ross Greene.  Ross är psykolog och verksam i Portland i USA, där han arbetar med barn och unga med problematiska beteenden i boenden, skolor och specialskolor.

Han har utvecklat en strikt metod som kallas CPS – Collaborative, Proactive Solutions. Det är också ett förhållningssätt i arbetet med barn och unga – ett mycket demokratiskt sådant som går ut på att tillsammans med barnet lösa konflikter. Man lyssnar till varandra och fattar sedan beslut som ser till allas behov, såväl den vuxne/pedagogen som barnet/eleven. 

I augusti åker en pedagog från varje arbetslag förhoppningsvis till Norrköping och lyssnar på honom och vi startar ett arbete på skolan för att använda denna metod. Just nu vet vi inte om han kommer till Sverige.  Under hösten kommer ni föräldrar få information om hur vi arbetar och ni kommer att bli väl informerade om metoden. Det är i alla fall säkert. Vi återkommer med en inbjudan då.

En påminnelse också att direkt efter påsk, tisdag och onsdag, så har vi två studiedagar men fritids är öppet.

 

Vi är numera en skola med regelbundna besök av tjänstehund. I höstas hade vi en försöksverksamhet och testade oss fram. Nu visar utvärderingar att det var en bra satsning. Varje måndag kommer hunden Nemo hit med sin hundförare Malin och läser och arbetar med några av våra elever.Det finns en hundzon och vi sätter upp skyltar för att visa att hunden är i arbete.

Vi har också satsat på rastaktiviteter under skoldagen under ledning av skolans fritidspedagoger. Det visar också mycket positivt resultat. Nästa år fortsätter vi med satsningen, men med en något justerad organisation.

En förändring nästa år är att vår  Klubb med fritidsbarn för mellanstadiet men framför allt för elever i  åk 4 upphör. Det hänger ihop med att vi har ca 20 barn anmälda under hösten och sedan tappar vi kontinuerligt barn för att som nu i april endast ha ca 2-3 barn kvar. Personalen som är anställd just för Klubben finns kvar i verksamheten och det går inte ihop ekonomiskt.

Från och med hösten kommer eleverna som önskar stanna kvar på sitt gamla fritidshem i stället med personalförstärkning beroende på hur många de blir. Alla berörda vårdnadshavare har fått hem information om detta.

Nu önskar jag alla er en vilsam och skön påskhelg och allt gott!

Annika Kummel

       rektor

 

 

Det här inlägget postades i Administration, Ledning. Bokmärk permalänken.