AMOR

AMOR

 

elevhälsoteam På skolan finns ett elevhälsoteam som har till uppgift att samordna allt förebyggande arbete kring eleverna för att de skall utvecklas, må bra och klara kunskapskraven. EHT träffas en gång i veckan och behandlar ärenden. Hur rutinerna ser ut kan du läsa i skolans elevhälsoplan som finns på skolan webbsida.

Elevhälsan består av skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska, speciallärare och specialpedagog. Elevhälsan leds av rektor. Mer information finns i skolans elevhälsoplan på skolans hemsida.