Arbeta hos oss!

Backatorpsskolan har ett strategiskt rekryteringsarbete i form av ett aktivt nätverkande där både rektor och personal inbjuder potentiella arbetstagare att besöka skolan för eventuell framtida anställning. Rekryteringsarbetet sker därmed löpande under hela året. Samarbetet med lärarhögskolan och mottagandet av praktikplatser gör att vi bättre kan rekrytera duktiga nyutexaminerade lärare. Detta arbete bidrar till att hjälpa oss att göra skolan till en attraktiv arbetsplats och kontinuerligt arbeta för att säkra tillgången på behöriga legitimerade lärare. Är du intresserad av vår skola är du varmt välkommen att kontakta oss, ansokan@backatorpsskolan.se

 

Är du intresserad av att arbeta hos oss som vikarie eller framtida lärare kontakta Susanne Lundberg på e-post: susannel@backatorpsskolan.se