Arbetsgrupper

Föräldrarådet på GAFE

– Vill du sy gardiner eller göra skolgården grönare och skönare?
– Är du expert på el?
– Är du begåvad med bakning?
– Är du intresserad av kost och hälsa?

Alla föräldrar har kompetens som skolan kan ha nytta av. Är du extra duktig på eller intresserad av ett visst område som du vill bidra med, är du välkommen med dina idéer. En hjälpande hand är alltid välkommet och om du ser något som du eller vi tillsammans kan förbättra eller fixa till, tveka inte att ta kontakta föråldrades ordförande eller skoladministratören Susanne Lundberg! ’

Alla vårdnadshavare tillhör en av skolans fyra arbetsgrupper;  Mark och anläggning, Kommunikation och medlemsregister, Skola och omvärld eller Värdegrund.

Föräldraengagemanget innebär att skolan har råd att ha små elevgrupper och hög personaltäthet. Skolan blir attraktiv som arbetsplats både för barn och vuxna vilket gynnar lärandet. Styrkan med Backatorpsskolan är att vuxna som står nära barnen arbetar tillsammans för deras bästa.

En fördel är att du lär känna föräldrar till dina barns klasskamrater, vilket kan skapa trygghet under hela uppväxtiden. Aktiviteter som inbringar pengar ger guldkant för barnen i form av nya lekställningar, utflykter med mera. När fler hjälper till blir det hanterbart för alla i en vardag fylld med aktiviteter och familjeliv.

Tack vare föräldrars insats har vi under åren kunnat bygga upp ett välutrustat lekförråd, en fin skolgård och ha råd med fler pedagoger på skolan. Eleverna får möjlighet att göra många spännande utflykter, ha varierade frilutsdagar och mycket mer. Varje ideell arbetad timma brukar räknas som en intäkt på 220 kronor och när föräldrar hjälper till sparar vi pengar, vilket gynnar skolan. Detta skiljer vår föräldradrivna skola från andra kommunala skolor. Men framförallt bidrar föräldraengagemanget till en ovärderlig gemenskap och trygghet med föräldranätverk.

Organiationen med arbetsgrupper stärker vårt föräldraengagemang så att alla känner sig delaktiga och vet vilka uppgifter var och en ska utföra under ett läsår.
I en klass på drygt tjugo elever blir det fem till tio vårdnadshavare per arbetsgrupp. Det behöver dock inte vara jämt fördelat. Samtliga vårdnadshavare ska ha en tillhörighet, så en arbetsgrupp kan därför bestå av 100-150 vårdnadshavare. I föräldrarådets rum på Fronter och GAFE finns en excelfil där man kan se fördelningen. Grupper som mark och anläggning och skola och omvärld kan behöva fler deltagare än de andra två grupperna.
Det ska både vara lärorikt och roligt att delta i en arbetsgrupp. De som kommer till träffarna är de som har möjlighet till det. Under barnets år på Backatorpsskolan kan det finnas tillfällen man kan engagera sig mycket och ibland av olika skäl, mindre. Det är allas vårt ansvar att med en positiv energi få fler delaktiga. När fler hjälper till blir det hanterarbart för alla i en vardag fylld med aktiviteter och familjeliv. Ju trevligare det är att träffas, desto fler kommer.

I alla klasser bildar två från varje arbetsgrupp klassens föräldraråd. En ordinarie och en reserv. De fyra ordinarie ingår i skolans föräldraråd som tillsammans leder och administrerar arbetet i grupperna. Föräldrarådet sitter ett år i taget. Föräldrarna i en klass turas om att vara föräldrarådsrepresentanter under åren för barnens skolgångstid. Att vara föräldrarådsrepresentant innebär ungefär 15-20 timmars ideellt arbete på ett år. Som deltagare i ett arbetsutskott handlar det om färre timmar, uppskattningsvis om 3-5 timmar under ett år.

Tanken är att du blir rejält insatt i gruppens arbete och under åren på Backatorpsskolan kan fördjupa dig i något inom arbetsgruppens områden. Förhoppningsvis kan du även bli intresserad att arbeta i styrelsen eller skolans valberedning. Att driva och utveckla en skola som främjar våra barns utveckling och lärande är en fantastisk möjlighet. Självklart kan man byta arbetsgrupp om så önskas men det är viktigt att bytet sker i samråd med skoladministratören som uppdaterar listan med alla vårdnadshavare och grupptillhörighet.

Årshjul med datum för aktiviteter och övrig information om arbetet i föräldraråd och arbetsgrupper finns i dokumentet Föräldraråd och arbetsgrupper.