Arbetslag

backatorpsskolan7
Vi har fyra arbetslag på skolan. Styrman F-3, Sjöman F-3, Sjörövarna 4-6 och Sjöfåglarna.
Lagen är indelade med utgångspunkt från elevernas lärande och behov av funktionell organisation. Tillsammans har skolans pedagoger arbetat fram en programförklaring för vårt gemensamma arbete:

Programförklaring arbetslag
Vi har ett helhetstänk kring eleverna.
Vi arbetar tillsammans och tar tillvara varandras kompetenser.
Tillsammans orkar vi mer och blir mer effektiva i nyttjandet av
Tiden, vilket gynnar både elever och personal.
I laget ges möjligheter att fördela arbetsuppgifter vilket
medför lättnader I krävande situationer och miljöer.
Vi arbetar för att arbetslagen ska vara en stabil arbetsgrupp
som bidrar till ökad måluppfyllelse för våra barn.