Bibliotek

Vårt bibliotek är bemannat av skolbibliotekarie Sabina Ögren under skoldagen och ska tillsammans med den intilliggande studieverkstan fungera som ett nav för söklust, läslust och förmedlingslust.  Eleverna kan låna böcker att läsa såväl hemma som i skolan och använda bibliotekets läs- och studieplatser. Det finns tider i biblioteket som inte är uppbokade av klasser, för de som behöver hjälp med att hitta böcker eller hjälp att skriva ut. Vårdnadshavare är välkomna att låna böcker med sina barn på torsdagar mellan klockan 14.00-17.30. Skolbibliotekarien samverkar med arbetslagen kring informationssökning och lässtimulerande arbete samt ger gärna råd till vårdnadshavare i val av böcker att läsa med barnen. Skolans elever brukar även vara med och rösta fram vilka böcker som ska köpas in till vårt bibliotek. Vi har författarbesök i olika årskurser vilket brukar vara mycket uppskattat.

Under många år har vi utvecklat skolbiblioteksverksamheten till en mycket hög kvalitetsnivå även i nationell jämförelse. Ett välfungerande skolbibliotek har stor betydelse för elevernas måluppfyllelse och vi arbetar målinriktat med att stimulera elevernas läslust, söklust och förmedlingslust. Läroplanen föreskriver att eleverna ska ges möjlighet att lära sig att förstå mediernas roll, att kritiskt kunna värdera deras innehåll och fatta välgrundade beslut både som sändare och mottagare.

Mer information till vårdnadshavare om arbetet i biblioteket hittar du här: Så fungerar det i biblioteket
Planen för med läsfrämjande aktiviteter kopplat till målen i läroplanen hittar du här: Mål läsfrämjande aktiviteter