Elevinflytande

Elever och vårdnadshavare har enligt läroplanen rätt till inflytande och påverkan. Det förutsätter att vi inom skolan klargör för elever och föräldrar vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter elever och deras vårdnadshavare har. Enligt läroplanen ska undervisningen bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. För oss på Backatorpsskolan är det viktigt att alla elever ska kunna påverka hur de har det på skolan. Alla klasser har ett klassråd där man pratar om vad som är bra, vad som är dåligt och vad man kan förbättra. Två elever från varje klass tar sedan med frågorna från klassrådet till elevrådet som träffas cirka en gång i månaden. Eleverna fyller årligen i en trivselenkät och ett sociogram. Elevrådet går igenom Likabehandlingsplanen och får återkoppling från kurator och pedagoger i klassen.