Föräldraråd

Som friskola har vi korta beslutsvägar och stor valfrihet att välja inriktning och profilering så länge vi följer skolans lagar och riktlinjer. Vi kan fördela resurser där de behövs. Vi har däremot inte som i kommunen eller i större friskolekoncerner tillgång till övergripande resurser med stöd för utveckling, IT, ekonomi, kommunikation, administration, lokaler med mera. Vi sköter detta internt eller lägger ut saker på entreprenad. Fixardagar och föräldrars praktiska hjälp på olika sätt har stor betydelse för skolans verksamhet.

Fyra vårdnadshavare från varje klass utgör klassens föräldraråd. Alla klasser utser årligen två vårdnadshavare från varje arbetsgrupp. Två ordinarie och två reserv.  Nuvarande föräldrarådsgrupp sitter kvar tills nya föräldrarådsrepresentanter utses och tar över på höstens första föräldramöten. För att det ska bli en bra överlämning kan nya och gamla föräldrarådsrepresentanter behöva gå omlott.

Föräldrarådsmötena sker personalrummet klockan 18.00-19.30, v.v månad.

Utöver det träffas arbetsgrupperna vid behov.

De som inte kan ordna barntillsyn kan ta med barnen om de kan sysselsätta sig själva. Kan man inte komma ber man den i klassen som är utsedd till reserv att gå istället och meddelar gruppen sin frånvaro tex via mail till ordförande.  Föräldrarådet leds av en utsedd ordförande, som startar med en gemensam samling. Därefter sker arbete i respektive grupp. Till varje arbetsgrupp finns ett årshjul att följa och förbättra. På sista mötet i maj firas årets arbete och en uppföljning görs. Varje arbetsgrupp skriver en liten summering av arbetet under läsåret som uppmärksammas på föreningsstämman i september. Representanter från styrelsen medverkar vid något möte per termin. Varje grupp utser en samtalsledare som håller i mötet och en kommunikatör som skriver anteckningar och ser till att viktig information når samtliga deltagare i arbetsgruppen.

Föräldrarådets ordförande heter Sofia Aroseus.  Ordförande har följande uppgifter:

  • Sammankalla till mötena i föräldrarådet
  • Koordinera aktiveter som går över arbetsgruppsgränserna, till exempel budget och förfrågningar om bidrag från grupper och skolans verksamhet
  • Arbeta tillsammans med skoladministratören vad gäller struktur av listor, utskick etc.
  • Medverka cirka 20 minuter på styrelsemöten några gånger på ett läsår.
  • Årligen i samråd med arbetsgrupperna uppdatera denna text.

Arbetet följs årligen upp i föräldraråd och styrelse så att organisationen kan förbättras.

Föräldrarådets protokoll, planeringar och e-post lista med alla vårdnadshavares tillhörighet i arbetsgrupper (utskott) finns på GAFE under adressen:
https://sites.google.com/a/backatorpsskolan.se/foeraeldraraadet/
För att komma åt föräldrarådets information på GAFE loggar du in med ditt barns googlekonto.