Fritids/Klubb

Fritidshemmets uppdrag är att vara ett komplement till skolan, att erbjuda en meningsfull fritid och att vara ett stöd i barnets utveckling. Den fria tiden och leken ser vi på Backatorpsskolan som mycket viktig och vi strävar efter att erbjuda varierade aktiviteter i en verksamhet som utgår från barnens behov och intressen. Våra ledord är omsorg, trygghet och allas lika värde. Genom vårt pedagogiska förhållningssätt och i våra olika aktiviteter ger vi barnen förmågan att kunna kommunicera och samspela med andra människor. Vi vill att barnen ska kunna uttrycka och stå för sina åsikter, liksom vi vill att de ska kunna lyssna på och respektera andra. Vi vill lära barnen att ta ansvar för sig själva och sina handlingar.