Grön flagg

backatorpsskolan6

I Grön Flagg finns det sex teman som är breda och innefattar de tre dimensionerna av hållbar utveckling – den ekologiska, sociala och ekonomiska. Temana är: * Livsstil och hälsa * Närmiljö * Vattenresurser * Klimat och energi * Konsumtion * Kretslopp. Vi arbetar med Grön Flaggs teman inom ramen för vår plan för utomhuspedagogik. Vi sopsorterar, har vårstäd på Valborgsmässoafton och via arbetar med hållbar utveckling tex via storyline.  De skolövergripande teman eller temadagar vi har i arbetslagen knyts till Grön Flagg.

Grön flagg