Instruktionsfilmer

Härunder följer några korta filmer om hur du som lärare skapar inlägg.

  1. Titta på filmen, gärna i helskärmsläge.
  2. Skriv ut manualen/lathunden.
  3. Med hjälp av manualen/lathunden skapar du ett inlägg.

För PC


    Skapa inlägg
 inlaggpdfthump
  Skapa inlägg

  Lägg in filmklipp
 inlaggpdfthump
Lägg in filmklipp 

 

För iPad

 laddauppbildpdf
 infogafilm
 infogafilm