Kommunikation

 

Gruppen kommunikation och medlemsregister verkar för att skapa en tydlighet över vad som förväntas av föräldrar och uppmuntra till medlemskap och engagemang i föreningen. Som medlem i gruppen är du aktiv i arbetet med vår Before School kväll för alla elever och föräldrar i augusti. Syftet är, att under lättsamma former välkomna barn och föräldrar till ett nytt år i föreningen. Höst och vår arrangerar gruppen den så kallade SkolTuren, som är en kvällspromenad runt skolan med syfte är att förebygga och minska skadegörelse och nedskräpning. Alla föräldrar ska uppmanas att gå SkolTuren.

Gruppen samarbetar med skoladministratör, ekonomiassistent och biträdande rektor kring medlemshantering och informationsmaterial.