Mark och anläggning

 

Mark och anläggning hjälper till med ändamålsenliga och säkra ytor. Detta ger eleverna trevligare och säkrare miljöer. Som medlem i denna grupp deltar du på en utefixarkväll på hösten och en i början av maj. Då krattar vi löv, gräver upp och förbättrar sandytor, fixar trädgårdslandet och trädgårdsbuskar, rengör stuprör, lagar någon lekutrustning, plockar bort farliga stenar, tvättar fasad eller liknande. Som medlem i gruppen kommer du med oömma kläder och utför stärkande arbete utomhus.

Skolans vaktmästare, utomhuspedagog och rektor samarbetar med gruppen.