Medlemsavgift

Alla vårdnadshavare till elever och personal på skolan kan bli medlem i föreningen genom att årligen betala in en medlemsavgift. Insatsen är på 100 kr och medlemsavgiften är på 50 kr per år. För medlemsavgifterna som skolan får in köps det bland mycket annat material till eleverna så som lekredskap m.m. Föräldrarådet disponerar pengarna.

Medlemsavgiften kan betalas antingen på bankgiro nr 154-7595 eller via Swish på nummer 1230 503 755, ange barnets fullständiga namn och klass eller familjens namn och de klasser man har barn i, om man har flera barn på skolan. Medlemskapet är öppet och frivilligt.