Sjöman Fkb-3

Arbetslag Sjöman arbetar med eleverna i årskurs Fkb-3 B.

Malin, lärare
Anna, Lärare
Gustav, fritidslärare
Hanna, lärare
Lotta, fritidspedagog
Helen, resurs
Jessica, lärare
Christin, fritidspedagog
Helena, lärare
Satu, fritidslärare
Maria, resurs
Martina rastverksamhet
På em arbetar även Tina, Martina, Jonatan och Mats på fritids. 

Laget fokuserar på att utveckla barnens sociala kompetens och därigenom skapa en god gruppdynamik.

Samordnare för arbetslag Sjöman är Jessica. Hon träffar ledningen en gång per vecka och håller i arbetslagets möten.