Skolinspektionen

Skolinspektionens senaste granskning av vår skola gav mycket gott betyg. De bedömer att vi uppfyller de krav som ställs i lagar och regler för skolan, (t ex i läroplan och skollag). Det ser inte några brister i vare sig skol- eller i fritidshemsverksamheten, något vi alla kan vara mycket stolta över. Läs mer i dokumenten som länkas nedan och sprid gärna informationen vidare till föräldrar som kan vara intresserade att ha sina barn på skolan.

 

inspektionen01 inspektionen02 inspektionen03
Beslut för förskoleklass
och grundskola
Beslut för
fritidshem
Till vårdnadshavare för elever vid Backatorpsskolan