Skolsköterska

Skolsköterska/Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet består av rektor, skolsköterska,kurator samt specialpedagog. Elevhälsoteamet samlas regelbundet för att planera för olika insatser som en elev kan vara i behov av.
Tid till vår skolläkare bokas efter överenskommelse med skolsköterskan.

Anna Wedman, skolsköterska
annawe@backatorpsskolan.se
Tel: 031- 3858203

Madeleine Cederroth, spec lärare /spec.pedagog
madeleinec@backatorpsskolan.se
031-3858215Helena Marcusson, spec lärare /spec.pedagog
helenam@backatorpsskolan.se
031-3858215