Styrman F-3

Arbetslag Styrman arbetar med eleverna i årskurs Fka-3 A.
Britt-Marie, förskollärare
Caroline, lärare
Salar fritidslärare
Elin Lärare
Martin, fritdspedagog
Nea, lärare
Ida, fritidslärare
Eva, lärare
Suss, fritidslärare
Eva, Lärare
Linda, lärare
Hanna, rastverksamhet

På em arbetar även Hanna, Oliver och Johan på fritids

Laget fokuserar på att utveckla barnens sociala kompetens och därigenom skapa en god gruppdynamik. Leken prioriteras högt. Nästan alla i laget har arbetat länge på Backatorpsskolan, har lång erfarenhet och är trygga i sin roll som pedagoger.

Samordnare för arbetslag Styrman är Eva L. Hon träffar ledningen en gång per vecka och håller i arbetslagets möten.