Värdegrund

stock640x270

Som medlem i gruppen är du en av klassens värdegrundsföräldrar. Ni arrangerar trivselaktiviter för klassen under läsåret. Det kan handla om att spela brännboll, fika, julpyssla eller andra aktiviteter där föräldrar, barn och personal möts. Det handlar om att bygga föräldranätverk i klassen för att stärka barnens sociala samvaro i skolan. Det ska förebygga utanförskap och vårda en gemensam värdegrund i klassen. Gruppen anordnar även höst- och vårstädningarna i skolans lokaler som sker varje år vecka 47 och vecka 16. Alla föräldrar i klassen bjuds till aktiviteterna. Samverkan sker med klassföreståndaren, skolans kurator och vaktmästare.

Nätverk Värdegrund Backatorpsskolan (1)