Ansök till oss

Ansökan till Backatorpsskolan
Ansökan behöver förnyas av er vart tredje år för att ni inte ska förlora er plats i kön. Detta kan göres per telefon: 031-3858201 eller per mejl till expeditionen@backatorpsskolan.se .
Du kan även fylla i formuläret nedan.
För kännedom så har Backatorpsskolans föräldrakooperativ lagt in en ansökan till Skolverket om att byta skolform till stiftelse. Har ni frågor eller funderingar kring stiftelse, var vänlig att kontakta Susanne på kansliet. 

Skicka ansökan