Ansök till oss

Ansökan till Backatorpsskolan
Ansökan behöver förnyas av er vart tredje år för att ni inte ska förlora er plats i kön. Detta kan göres per telefon: 031-3858201 eller per mejl till expeditionen@backatorpsskolan.se .
Du kan även fylla i formuläret nedan:

Skicka ansökan