Bibliotek

Vårt bibliotek är bemannat av skolbibliotekarie Sabina Ögren under skoldagen men även under eftermiddagen för vårdnadshavare. Eleverna kan låna böcker att läsa såväl hemma som i skolan och använda bibliotekets läs- och studieplatser. Eleverna kan också låna datorer eller Ipads att använda i sitt skolarbete. Sabina samverkar med arbetslagen kring informationssökning och lässtimulerande arbete samt ger råd till vårdnadshavare i val av böcker att läsa med barnen. Det finns tider i biblioteket som inte är uppbokade av klasser, för de som behöver hjälp med att hitta böcker eller hjälp med datorer och att skriva ut.

Ett välfungerande skolbibliotek har stor betydelse för elevernas måluppfyllelse och vi arbetar målinriktat med att stimulera elevernas läslust, söklust och förmedlingslust. Läroplanen föreskriver att eleverna ska ges möjlighet att lära sig att förstå mediernas roll, att kritiskt kunna värdera deras innehåll och fatta välgrundade beslut både som sändare och mottagare.

Under många år har vi utvecklat skolbiblioteksverksamheten till en mycket hög kvalitetsnivå även i nationell jämförelse. Skolbiblioteket är bemannat under skoldagen och ska fungera som ett nav för söklust, läslust och förmedlingslust.

Biblioteksgruppen som består av elever i årskurs 6 arbetar aktivt med Bokjuryn och går runt i klasserna och informerar. Skolans elever brukar även vara med och rösta fram vilka böcker som ska köpas in till vårt bibliotek. Vi har författarbesök i årskurs 5-6 vilket brukar vara mycket uppskattat.

Skolbibliotekarien samverkar med speciallärarna och har lästräning med liten grupp. Även fritidshemmet använder biblioteket. Under tre pass i veckan kan eleverna på fritidshemmet lyssna på sagor eller spökhistorier i biblioteket.

Mer information till vårdnadshavare om arbetet i biblioteket hittar du här: Så fungerar det i biblioteket
Planen för med läsfrämjande aktiviteter kopplat till målen i läroplanen hittar du här: Mål läsfrämjande aktiviteter

Du kan även kan besöka skolbiblioteket på webben Läsö bibliotek