Elevens val

aa048901-mxf-21_41_21_09-still001

Elever i årskurs 3-6 har 70 minuter elevens val i veckan. Det är svårt att organisera detta ämne och eleverna får ibland på grund av avsaknad av ämneskompetens nöja sig med ett magert utbud. För att råda bot på detta har vi ett annat upplägg. Vi lägger heldagar i elevens val under hela läsåret och på det sättet har eleverna större möjlighet att få välja just det som intresserar dem. Alla ämnen i kombination med varandra kan erbjudas och vi tror att både lärare och elever blir mer nöjda.

2015 hade vi tema Astrid Lindgren och 2016 tema jorden. Eleverna arbetade med temat på olika sätt beroende på vilken inriktning de valde. De fick möjlighet att träna sig i uttrycksformer som film, bild, drama, slöjd och musik. I tema jorden gjordes arbeten om olika länder, framställningar med musik från olika kulturer samt hantverk av olika slag. Veckan  avslutades med en storsamling där eleverna redovisade för varandra.