Fritidshem

Telefonnummer till fritidshemsavdelningar samt till fritidsklubben

Avd. Fkb-1B
Hus Fyren
Tel: 031-3858231
Christin
Gustav
Tina

Avd. Nidingen 2B-3B
Tel: 031-3858230
Helene T
Emmie
Lucas

Avd. Fka-1A
Hus Skeppet
Tel: 031-3858223
Sara H
Martin
Ida

Avd. Båtsman 2A-3A
Tel: 031-3858222
Hanna
Salar
Suss
Fredric

Avd. Klubben
Hus Kobben
Tel: 031-3858236
Sebastian
Jonathan
Eva

Vid lov görs ändringar av tider på telefon 031-3858223