Fritidshem

Telefonnummer till fritidshemsavdelningar samt till fritidsklubben

Avd. Fkb-1B
Hus Fyren
Tel: 031-3858231
Christin
Sammi
Tina

Avd. Hättan 2B-3B
Tel: 031-3858229
Anna
Martina
Helen

Avd. Fka-1A
Hus Skeppet
Tel: 031-3858223
Suss
Salar
Sabina

Avd. Båtsman 2A-3A
Tel: 031-3858222
Hanna
Sara H
Martin

Avd. Klubben
Hus Kobben
Tel: 031-3858236
Marie
Mats
Lucas

Vid lov görs ändringar av tider på telefon 031-3858223