Fritidshem

Telefonnummer till fritidshemsavdelningar samt till fritidsklubben

Avd. Fkb-1B
Hus Fyren
Tel: 031-3858231
Christin
Gustav
Tina

Avd. Nidingen 2B-3B, Klubben
Tel: 031-3858230
Satu
Emmie
Eva D
Jonatan

Avd. Fka-1A
Hus Skeppet
Tel: 031-3858223
Oliver
Martin
Ida

Avd. Båtsman 2A-3A
Tel: 031-3858222
Hanna
Salar
Suss

Vid lov görs ändringar av tider på telefon 031-3858223