Fritidshem

Telefonnummer till fritidshemsavdelningar samt till fritidsklubben

Avd. Fkb-1B
Hus Fyren
Tel: 031-3858231 Martina
Anna M
Carina
Hanna D

Avd. Nidingen 2B-3B
Tel: 031-3858230Sabina
Gustav
Otto
Tua
Elin
Elmer
Avd. Fka-1A
Hus Skeppet
Tel: 031-3858223 
Marie N
Stina
Helen
Johannes
Avd. Båtsman 2A-3A
Tel: 031-3858222 
Suss
Johan 
Frida
Elmer
Avd. KLUBBEN
Tel: 070898227
Marie L
Salar
Jonatan Vid lov görs ändringar av tider på telefon 031-3858223