Grön flagg

backatorpsskolan6

På skolan har vi grön flagg sen 2006 vilket bland annat innebär att vi arbetar med ett hållbart kretsloppstänkande. Under åren har vi genomgått en total omställning från allt avfall i ”samma” binge till sortering av allt. Eleverna och personal städar kring skolan och dess närområde ett par gånger om året. Skolan ligger naturskönt vid skogen och skogen blir ett naturligt område att vara i för både elever och personal.

Grön flagg