Fritidshem

Fritidshemmet för elever i förskoleklassen till och med årskurs 3 är öppet 7.30-17.30. En gång i månaden vid personalmöten stänger fritids 15.45. Före julafton och midsommarafton stänger fritidshemmet klockan 16.00. Det finns två fritidshem, ett i huset Skeppet och ett i huset Fyren. Hemmet är uppdelat i två grupper, F-klass- åk 1 och åk 2- åk 3. Fritidshemmet anordnar olika aktiviteter för att samla in pengar till utflykter, läger och satsningar på fritids som kostar lite extra. Basaren (eller bazaaren, persiska) i maj ger intäkter till läger för treor i juni, heldagsutflykt för F-2, Tivolit i sep/okt som ger glädje och en extra krydda för våra barn på fritidshemmet och läger för 2:or under v 7.

Vi påminner alltid om att vara noga med att säga till personalen när ni hämtar barnen på fritidshemmet. Ibland har vi vikarier insatta och då är det lätt hänt att barnen inte blir strukna i boken. Var uppmärksamma på att det görs.

Ansökan till fritidshemmet/Klubben

Uppsägning av fritidshemsplats/Klubben