Personal

Kontakter med skolan
Om du undrar över något kring ditt barns skolgång skall du i första hand kontakta ditt barns mentor. Mentor är den lärare som håller i utvecklingssamtalen och som har ett särskilt ansvar för eleven eller den fritidspedagog som har det pedagogiska ansvaret på fritidshemmet. Om mentorn av någon anledning är osäker på hur frågan skall hanteras så går hen vidare till rektor. Du är välkommen med alla dina frågor och dina synpunkter tas om hand för att göra vår verksamhet ännu bättre.

Ledning och administration

Annika Kummel, rektor
E-post: annikak@backatorpsskolan.se
031-3858202

Eva Marsh, Bitr. rektor, administrativ chef
E-post: evam@backatorpsskolan.se
031-3858214

Jenny Larsson, Bitr. rektor
E-post: jennyl@backatorpsskolan.se

Susanne Lundberg, expeditionen
E-post: susannel@backatorpsskolan.se
031-3858201 Sjukanmälan av elever görs på detta nummer mellan kl 7-8.00
(sjukanmälan personal)
0707898201

Nathalie Hellmuth, Ekonomi
E-post: nathalieh@backatorpsskolan.se
031-3858211
Arbetar endast tisdagar

Pero Pranjic, Vaktmästare
E-post: perop@backatorpsskolan.se
031-3858210

Skolsköterska
Kristina Olsson E-post: kristinao@backatorpsskolan.se
031-3858203

Kurator
Karin Sörstedt-Forsell E-post karinsf@backatorpsskolan.se
031-3858212

Styrelse 
E-post: styrelsen@backatorpsskolan.se

Arbetslag Styrman årskurs Fka-3 A
Fka
Britt-Marie Kociano, f-lärare E-post: britt-mariek@backatorpsskolan.se
Johanna Vidjeskog, lärare E-post: johannav@backatorpsskolan.se
Martin Hansen, f-ped E-post: martinh@backatorpsskolan.se

1A
Nea Eliasson, lärare E-post: neae@backatorpsskolan.se
Ida Honkonen, f-lärare E-post: idah@backatorpsskolan.se

2A
Eva Liljedahl, lärare E-post: eval@backatorpsskolan.se
Suss (Susanne) Andersson, f-lärare E-post: susannea@backatorpsskolan.se
Elin Linder, lärare E-post: elinl@backatorpsskolan.se

3A
Linda McEwan, lärare E-post: lindamce@backatorpsskolan.se
Hanna Björkman, f-ped E-post: hannab@backatorpsskolan.se
Salar Heidari, f-lärare E-post: salarh@backatorpsskolan.se
Elin Nilsson-Linder, lärare E-post: elinn@backatorpsskolan.se

Spec. lärare
Britt Lindqvist, spec. lärare E-post: brittl@backatorpsskolan.se

Arbetslag Sjöman årskurs Fkb-3 B
Fkb
Charlotta Acevski, f-lärare E-post: charlottaa@backatorpsskolan.se
Hanna Averby, lärare E-post: hannaa@backatorpsskolan.se
Helen Tracey, resurs E-post: helent@backatorpsskolan.se
Gustav Lindencrantz, f-ped E-post: gustavl@backatorpsskolan.se
Helen T / fredagar
Jonatan Kummel / fredagar

1B
Jessica Hansson, lärare E-post: jessicah@backatorpsskolan.se
Christin Bergman Talani, f-ped E-post: christinbt@backatorpsskolan.se

2B
Helena Lindqvist, lärare E-post: helenal@backatorpsskolan.se
Satu Säkkinen, fritids lärare E-post: satus@backatorpsskolan.se
Anna Mauritz, lärare E-post: annam@backatorpsskolan.se
Maria Alves Cerveira, resurs E-post: mariaac@backatorpsskolan.se

3B
Sara Carlsson, lärare E-post: sarac@backatorpsskolan.se
Emmie Uddén, f-ped E-post: emmieu@backatorpsskolan.se
Anna Mauritz, lärare E-post: annam@backatorpsskolan.se

Spec. lärare
Karin Nyrén, spec.lärare E-post: karinn@backatorpsskolan.se

Arbetslag Sjörövarna årskurs 4-6

4A, 4B
Malin Hellman, lärare E-post: malinh@backatorpsskolan.se
Kent Sjöstrand, lärare E-post: kents@backatorpsskolan.se
Daniel Söderberg, lärare E-post: daniels@backatorpsskolan.se

5A, 5B
Karin Glänneskog, lärare E-post: karing@backatorpsskolan.se
Fredric W, Berggren, lärare E-post: fredricwb@backatorpsskolan.se
Emma Harju Tomasson, lärare E-post:emmaht@backatorpsskolan.se

6A, 6B
Jenny Larsson, lärare E-post jennyl@backatorpsskolan.se
Kikki Parkousidou, lärare E-post: kikkip@backatorpsskolan.se
Christoffer Dahl, lärare E-post: christofferd@backatorpsskolan.se
Sebastian Karjel, elevresurs E-post: sebastiank@backatorpsskolan.se

Verkstan
Anna Johansson, lärare E-post: annaj@backatorpsskolan.se

Slöjd
Marika Nilsson, textillärare E-post: marikan@backatorpsskolan.se
Eric Hammarström, trä o metallärare E-post: erich@backatorpsskolan.se

Spec. pedagog
Linnea Mattsson, E-post: linneam@backatorpsskolan.se

Bibliotek
Sabina Ögren, E-post: sabinao@backatorpsskolan.se