Personal

Kontakter med skolan
Om du undrar över något kring ditt barns skolgång skall du i första hand kontakta ditt barns mentor. Mentor är den lärare som håller i utvecklingssamtalen och som har ett särskilt ansvar för eleven eller den fritidspedagog som har det pedagogiska ansvaret på fritidshemmet. Om mentorn av någon anledning är osäker på hur frågan skall hanteras så går hen vidare till rektor. Du är välkommen med alla dina frågor och dina synpunkter tas om hand för att göra vår verksamhet ännu bättre.

Ledning och administration

Annika Kummel, rektor
E-post: annikak@backatorpsskolan.se
031-3858202

Eva Marsh, Bitr. rektor
E-post: evam@backatorpsskolan.se
031-3858214

Susanne Lundberg, expeditionen
E-post: susannel@backatorpsskolan.se
031-3858201 Sjukanmälan av elever görs på detta nummer mellan kl 7-8.00
(sjukanmälan personal)
0707898201

Nathalie Hellmuth, Ekonomi
E-post: nathalieh@backatorpsskolan.se
031-3858211
Arbetar endast måndagar

Pero Pranjic, Vaktmästare
E-post: perop@backatorpsskolan.se
031-3858210

Skolsköterska
Anna Wedman E-post: annawe@backatorpsskolan.se
031-3858203

Kurator
Karin Sörstedt-Forsell E-post karinsf@backatorpsskolan.se
031-3858212

Styrelse 
E-post: styrelsen@backatorpsskolan.se

Arbetslag Styrman årskurs Fka-3 A
Fka
Britt-Marie Kociano, f-lärare E-post: britt-mariek@backatorpsskolan.se
Emelie Andersson, lärare E-post: emeliea@backatorpsskolan.se

1A
Eva Liljedahl, lärare E-post: eval@backatorpsskolan.se
Suss (Susanne) Andersson, f-ped E-post: susannea@backatorpsskolan.se

2A
Linda McEwan, lärare E-post: lindamce@backatorpsskolan.se
Hanna Björkman, f-ped E-post: hannab@backatorpsskolan.se

3A
Caroline Lippens, lärare E-post: carolinel@backatorpsskolan.se
Martin Hansen, f-ped E-post: martinh@backatorpsskolan.se

Arbetslag Sjöman årskurs Fkb-3 B
Fkb
Charlotta Acevski, f-lärare E-post: charlottaa@backatorpsskolan.se
Jessica Hansson, lärare E-post: charlottaa@backatorpsskolan.se

1B
Helena Lindqvist, lärare E-post: helenal@backatorpsskolan.se
Helen Tracey, f-ped E-post: helent@backatorpsskolan.se

2B
Sara Carlsson, lärare E-post: sarac@backatorpsskolan.se
Anna Mauritz, lärare E-post: annam@backatorpsskolan.se

3B
Malin Hellman, lärare E-post: malinh@backatorpsskolan.se
Martina Hansson, f-ped E-post: martinah@backatorpsskolan.se

Arbetslag Sjörövarna årskurs 4-6

4A, 4B
Anders Magnusson, lärare E-post: andersm@backatorpsskolan.se
Fredric Wikström Berggren, lärare E-post: fredrikwb@backatorpsskolan.se
Karin Glänneskog, lärare E-post: karing@backatorpsskolan.se

5A, 5B
Jenny Larsson, lärare E-post jennyl@backatorpsskolan.se
Nea Eliasson, lärare E-post: neae@backatorpsskolan.se
Sebastian Karjel, elevresurs E-post: sebastiank@backatorpsskolan.se

6A, 6B
Anna Johansson, lärare E-post: annaj@backatorpsskolan.se
Kent Sjöstrand, lärare E-post: kents@backatorpsskolan.se
Karin Glänneskog, lärare E-post: karing@backatorpsskolan.se

Slöjd
Marika Nilsson, textillärare E-post: marikan@backatorpsskolan.se
Eric Hammarström, trä o metallärare E-post: erich@backatorpsskolan.se

Arbetslag Sjöfåglarna

Spec. undervisning
Madeleine Cederroth, spec lärare /spec.pedagog
E-post: madeleinec@backatorpsskolan.se
031-3858215

Helena Marcusson, spec lärare /spec.pedagog
E-post: helenam@backatorpsskolan.se
031-3858215

Karin Nyren, lärare E-post: karinn@backatorpsskolan.se
Johanna Vidjeskog, lärare E-post: johannav@backatorpsskolan.se