Sjöfåglarna F-6

 

Sjöfåglarna är ett arbetslag som består av medarbetare som kompletterar klassernas egna pedagoger. De arbetar med hela skolan från förskoleklass till och med årskurs 6. Här ingår bland annat skolans speciallärare, kurator, skolsköterska och skolans utomhuspedagog.

Programförklaring
1. Arbetslaget kan hjälpas åt till att komma fram till flexibla och anpassade lösningar för elever/ grupper.
2. Vi har i arbetslaget genom våra varierande professioner ett kompensatoriskt uppdrag att på olika sätt stärka elevhälsan.
3. Vi ger stöttning till elever, grupper och pedagoger när det gäller anpassningar och särskilt stöd.
4. Vi arbetar för att arbetslaget ska vara en effektiv arbetsgrupp som bidrar till att elever får utvecklas och nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
5. Den samverkan som sker inom arbetslaget syftar till att försöka ha en holistisk syn på elevernas skol– och livssituation för att kunna göra rätt stärkande insatser.