Sjöman Fkb-3

Arbetslag Sjöman arbetar med eleverna i årskurs Fkb-3 B.

I Fkb arbetar Charlotta, förskollärare, Hanna A, lärare och Gustav Lindecrantz, fritidslärare.  1B arbetar Jessica, lärare och Christin, fritidspedagog. 2B arbetar Helena L, lärare tillsammans med Helen T i klassen arbetar även Reyee som elevresurs.  3B arbetar Sara, lärare tillsammans med Emmie som är fritidspedagog, i klassen. Dessutom arbetar Tina och Lucas i laget som fritidspedagog på eftermiddagarna. I laget arbetar också Anna M, som lärare och Karin Nyrén som spec. lärare. På fredagar arbetar Jonatan och Fredric i Fkb. 

Laget fokuserar på att utveckla barnens sociala kompetens och därigenom skapa en god gruppdynamik.

Samordnare för arbetslag Sjöman är Jessica. Hon träffar ledningen en gång per vecka och håller i arbetslagets möten.