Sjöman Fkb-3


Arbetslag Sjöman arbetar med eleverna i årskurs Fkb-3 B.

I Fkb arbetar Charlotta, förskollärare tillsammans med Jessica, lärare. I 1B arbetar Helena, lärare och Eva, förskollärare tillsammans med Ivana som är klassresurs. I 2B arbetar Sara, lärare tillsammans med Anna, lärare. I 3B arbetar Malin, lärare tillsammans med Martina som är fritidspedagog, i klassen. Dessutom arbetar Christin, Tina och Helen T i laget som fritidspedagog. Laget fokuserar på att utveckla barnens sociala kompetens och därigenom skapa en god gruppdynamik.

Samordnare för arbetslag Sjöman är Christin. Hon träffar ledningen en gång per vecka och håller i arbetslagets möten.