Skolkör

Skolan har två körer, F-3 och 4-6. De träffas varannan vecka på fredagar. Kören har framträdande ett par gånger per läsår.