Skolmat

Go Skolmat tillhandahåller skolans måltider som är frukost, lunch och mellanmål. Maten tillagas samma dag som den levereras och företaget lagar maten från grunden.   Go Skolmat följer de bestämmelser som fastställs av KRAVs regler och har förnärvarande minst 15 st livsmedel som är helt utbytta till godkända livsmedel. För att komma till matsedeln gå in på Go skolmat. Menyerna hittar du längst upp på deras hemsida.

Kostlapp skall fyllas i vid höstterminens start samt om det blir någon förändring för eleven under terminens gång. Lappen lämnas till klasslärare. Ni hittar kostlappen under blanketter.

Telefonnummer till Kajutan 031-522345