Sopsortering

Skolans välutvecklade arbete kring miljö och hållbar utveckling involverar alla på skolan. Vi arbetar med ett hållbart kretsloppstänkande sedan många år tillbaka. Under åren har vi genomgått en total omställning från allt avfall i ”samma” binge till sortering av allt. Eleverna och personal städar kring skolan och dess närområde ett par gånger om året. Detta är en av många pusselbitar i uppdraget att lära eleverna ”respekt för och omsorg om närmiljön”.

Sopsorteringsanvisningar för Backatorpsskolan
Alla sopor sorteras och slängs i sopsorteringshuset, om inte annat angives.

Returpapper (fd Kontorspapper)
Detta kärl finns i klassrummet.
Allt rent skrivpapper, tidningar, broschyrer och kataloger(ej böcker).

Kartong
Detta kärl finns i klassrummet. Pappersförpackningar med ett lager papper, som till minst hälften består av papper(ej wellpapp). Rengjorda mjölkförpackningar, förpackningar runt skolmaterial, flingpaket, m.m.(ej böcker).

Restavfall
Detta kärl finns i klassrummet. Smutsigt avfall som kladdigt papper, trä, hårdplast, textil, gummi, kuvert, rengjorda färgburkar, whiteboardpennor, limstift, post-it lappar, trasiga plastsaker, m.m.

De tre första kärlen skall alltid stå i ordning i klassrummet. Returpapper (Kontorspapper) överst, kartong i mitten och restavfall underst. På toppen ställer ni den lite mindre lådan med plastförpackningar, wellpapp etc. Matavfallsbehållaren passar i den här lådan.

Wellpapp
Detta kärl finns i klassrummet, översta lådan. Förpackningar av wellpapp (kartonger med flera lager papper, ofta vågigt). Gör sönder och vik ihop förpackningarna.

Förpackningar av hårdplast och mjuk plast
Detta kärl finns i klassrummet, översta lådan.Endast ursköljda rena flaskor, dunkar, burkar matlådor och glassbyttor samt mjuk plast som varit runt eller i förpackningar och material. Också frigolit räknas hit.(Vid arbetsrummet samt i personalrummet finns en fast låda för plast från i år)

Förpackningar av metall
Detta kärl finns i klassrummet, översta lådan. Ursköljda plåt och konservburkar, aluminiumformar, värmeljus, metallband, kapsyler, burklock, kaviartuber (låt korken sitta på), samt penselrena färg och limburkar.

Glasförpackningar
Detta kärl finns i klassrummet, översta lådan.
Sorteras i färgat och ofärgat. Inga korkar på flaskor och burkar.

Matavfall
Detta kärl finns i klassrummet, översta lådan.
I matavfall lägger du allt du själv kan tänka dig att äta på. Blött torkypapper går också bra. Inga krukväxter.

Grön station
Farligt avfall i mindre mängd så som batterier, sprayflaskor, tändare, tonerkasetter, skärande och stickande saker (läggs i särskild burk med lock), sprayburkar, lim och färg av lösningsmedelsart lågenergilampor m.m.
Behållare belägen vid personalrummet.

Glödlampor
Glödlampor läggs i orange behållare. Behållare belägen vid kopieringen på Skeppet.

Pantburkar och flaskor
Slänger ni i personalrummet eller så pantar klassen till sig själva.

Grovavfall och Elektronik
Hit hör sådant som ej går att bränna. Porslin, plåtsaker, gamla möbler, datorer och skrot m.m. Lämnas till vaktmästaren.