Styrelse

Som fristående skola, Backatorps Skolkooperativ ekonomiska förening, har vi inte kommunen som huvudman utan en styrelse bestående av vårdnadshavare och personal utsedd av föreningen. Det pedagogiska arbetet på skolan leds och samordnas av rektor.

Styrelsen träffas en gång i månaden och rektor deltar hela eller delar av mötet. I september varje år är det årsstämma.

Styrelsen i Backatorpsskolan för läsåret 2018/2019 består av:
Eva Gustavsson Marsh Ordförande. Vårdnadshavare till elev i årskurs 6. Biträdande rektor.
Lars Axelsson Kassör och personalansvar rektor. Vårdnadshavare till elev i årskurs 5.
Sara Vahlberg Ledamot. Vårdnadshavare till elever i årskurs 3 och 5
Anna Johansson Ledamot. Lärare i årskurs 6
Magnus Orre Ledamot. Vårdnadshavare till elev i årskurs 3
Lars Bergman Suppleant. Vårdnadshavare till elever i årskurs 3 och 56
Eva Liljedahl Suppleant. Lärare i årskurs 1

Du når alla i styrelsen genom att skicka ett mail till e-postadress: styrelsen@backatorpsskolan.se

Ta gärna kontakt med styrelsen om du vill engagera dig i något av pågående arbeten. Vill du nå någon enskild ledamot kan du få kontaktuppgifter av Susanne på expeditionen.

Lars Axelsson är personalansvarig för rektor och det är till honom du vänder dig om du vill framföra något om ledningen.

5-årsplan för utveckling av skolan
Mellan 2013-2017 har Backatorps skolkooperativs styrelse arbetat strategiskt och operativt med att utveckla en plan för föreningens verksamhet för hur skolan ska drivas på både kort och lång sikt. I december 2017 antog styrelsen en 5-årsplan för utveckling av skolan. Fyra av skolans värdeord ligger till grund för målen: trygghet, samarbete, gemenskap och skola i tiden. Målen är:

  • En skola med stabil ekonomi – trygghet
  • Skolutveckling – samarbete
  • Kommunikationsplanering – gemenskap
  • Goda relationer och samverkan med omgivningen – gemenskap
  • Skolan har lokalmässiga förutsättningar att arbeta mot läroplanens mål – skola i tiden

Syftet med styrelsens strategiska 5-årsplan är att skapa bättre förutsättningar för verksamheten att utföra sitt uppdrag med hög kvalité, enligt skollag och läroplan. Med planen vill styrelsen minska skolans sårbarhet. Målet är att skapa en attraktiv arbetsplats för personal och elever. Den strategiska planen är basen i styrelsens arbete med att ta ett större grepp kring hur skolan skall leva vidare och verka på kort och lång sikt.

Mer information om styrelsens möten och arbete 18/19 finns i filen Arbetsordning och instruktion för styrelsen Backatorps Skolkooperativ (2)
samt på föreningens medlemssidor. Som vårdnadshavare loggar du in med ditt barns googlekonto. Personal har direkt åtkomst.
https://sites.google.com/a/backatorpsskolan.se/backatorps-skolkooperativ/