Styrman F-3

Arbetslag Styrman arbetar med eleverna i årskurs Fka-3 A.
I fka arbetar  Britt-Marie, förskollärare,  Johanna, lärare och Martin Hansen Fritidspedagog. 1a Nea, lärare tillsammans med Ida, fritidspedagog. I 2a arbetar Eva, lärare tillsammans med Suss, och i 3a arbetar Linda, lärare tillsammans med Hanna, fritidspedagog. Dessutom arbetar  Sara och Salar i laget som fritidspedagoger. I arbetslaget arbetar även Elin Linder som lärare och Britt Lindqvist som är spec. lärare.
Laget fokuserar på att utveckla barnens sociala kompetens och därigenom skapa en god gruppdynamik. Leken prioriteras högt. Nästan alla i laget har arbetat länge på Backatorpsskolan, har lång erfarenhet och är trygga i sin roll som pedagoger.

Samordnare för arbetslag Styrman är Eva L. Hon träffar ledningen en gång per vecka och håller i arbetslagets möten.