Styrman F-3

Arbetslag Styrman arbetar med eleverna i årskurs Fka-3 A.
I fka arbetar  Britt-Marie, förskollärare och Emelie, lärare. 1a Eva L, lärare tillsammans med Dilvin Nabil, fritidspedagog. I 2a arbetar Charlotte, Lärare tillsammans med Hanna, fritidspedagog och Håkan, klassresurs och i3a arbetar Caroline, Lärare tillsammans med Martin, fritidspedagog. Dessutom arbetar  Sabina, Suss och Salar i laget som fritidspedagoger. Sabina arbetar även i skolans bibliotek. Laget fokuserar på att utveckla barnens sociala kompetens och därigenom skapa en god gruppdynamik. Leken prioriteras högt. Nästan alla i laget har arbetat länge på Backatorpsskolan, har lång erfarenhet och är trygga i sin roll som pedagoger.

Samordnare för arbetslag Styrman är Sabina. Hon träffar ledningen en gång per vecka och håller i arbetslagets möten.