Backatorps Skolkooperativ

Backatorps Skolkooperativ ekonomiska förening är en icke vinstdrivande förening som sedan 1993, har bedrivit skol- och fritidshemsverksamhet för låg- och mellanstadium samt förskoleklass. Under 2022 kommer föreningen att avvecklas då all verksamhet numera sker i Stiftelsen Backatorpsskolan.

Som medlem i Backatorps skolkooperativ hittar du aktuell information på föreningens medlemssidor. Som vårdnadshavare loggar du in med ditt barns googlekonto. Personal har direkt åtkomst.

https://sites.google.com/a/backatorpsskolan.se/backatorps-skolkooperativ/