Coronainformation Backatorpsskolan 200317

Backatorpsskolan är en omtyckt icke vinstdrivande fristående skola. Skolan drivs sedan tjugofem år tillbaka som ett skolkooperativ med en styrelse som huvudman. Vårt unika föräldraengagemang skapar grund för trygghet och arbetsro. Vi erbjuder förskoleklass, skolverksamhet för år 1–6 samt fritidshem. Skolan ligger naturskönt med en fantastisk skolgård och skogen intill där en del av verksamheten sker. Eleverna är delaktiga i utformning av skolgårdsmiljön och lekförråd.

En mycket erfaren och engagerad personalstyrka ger förutsättningar för hög måluppfyllelse. Vi har ett bemannat skolbibliotek med bra medieresurser, ett väl fungerande elevhälsoteam, omtyckt fritidshem och utvecklat miljöarbete. Skolans klimat genomsyras av trygghet och förtroende med lärande i centrum.

Vi tar löpande emot nya ansökningar till Backatorpsskolan och har nu lediga platser. Välkommen att ansöka genom att fylla i formuläret som ni hittar under Ansök till oss

Frånvaro av elever ska anmälas varje dag.  Detta för att nå en högre nivå av säkerhet. Undantaget är när ni reser bort, då söker ni ledigt för flera dagar. <
Vi önskar att ni ringer senast kl 8.00, så att berörda lärare kan få informationen före skoldagens början. När du ska anmäla sjukfrånvaro ringer du följande nummer:
Exp 031-3858201