Skolhund

På Backatorpsskolan försöker vi alltid hitta nya vägar och anpassar vår verksamhet för att
att främja våra elevers hälsa och kunskapsutveckling. Från och med hösten 2019 arbetar vi med sociala tjänstehundar på skolan. Arbetet med hundar i skolan kallas för HAP - hundassisterad pedagogik och är ett målinriktat arbete som dokumenteras och utvärderas.

I länder som USA och England har man länge använt hunden som hjälpmedel i skolan inom bl.a. kommunikationsträning och läsinlärning. Både forskning och litteratur visar den positiva effekten djur kan ha på barn både i lärandet och i den personliga utvecklingen.

Ett företag i Sverige som utbildar skolhundar och dess förare är Yrkeshögskolan och där föraren efter utbildning erhåller yrkeshögskoleexamen.

Just nu arbetar vi tillsammans med hunden Nemo och hans hundförare, Nemo är utbildad assistanshund och skolhund. Vi har även hunden Lakriz och hennes hundförare som gör praktik på skolan.
Nemo och Lakriz träffar enskilda elever som är i behov av särskilt stöd, det kan till exempel handla om att träna läsning, träna socialt samspel och/eller att höja elevernas självkänsla och motivation till skolarbete. Vi har sett hur hundarna ger lugn och ro, trygghet och ovillkorlig kärlek. Hunden hjälper till att minska stress oro och ångest t.ex. i samband med läsning. Det blir en lustfylld upplevelse att till exempel läsa högt och här kan vi se att självkänsla och självförtroende ökar.

https://www.goteborgnu.se/skolhunden-nemo-hjalper-elever/