Ledning

Skolans ledning består av rektor Eva Marsh, till höger i bild, biträdande rektor Jenny Ekberg, i mitten och administrativchef Susanne Lundberg, till vänster i bild.


Eva Marsh är utbildad grundskollärare för årskurserna 1-7 i svenska och samhällsorienterade ämnen. Eva tog examen på Rektorsprogrammet 2016. Programmet är en befattningsutbildning på akademisk nivå. Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar skoljuridik och myndighetsutövning, styrning, organisering och kvalitet samt skolledarskap.

Åren mellan 1999–2014 har Eva varit statligt anställd på Skolverket och Myndigheten för skolutveckling och arbetat nationellt med skolutvecklingsinsatser inom IT i Skolan, jämställdhet, bedömning, läroplansimplementering med mera. Eva är van att arbeta i en politisk styrd organisation och har stor erfarenhet av skolutveckling som enligt henne handlar om att få igång processer. För Eva är det viktigt att i utvecklingsarbete ha fokus på mål och resultat, arbeta långsiktighet, skapa delaktighet och samtidigt ha roligt.

Eva har ingått i den arbetsgrupp som under åren har skapat och drivit de nationella webbplatserna Multimediabyrån och PIM. Eva har därmed varit involverad i rad kompetensutvecklingsinsatser kopplat till dessa resurser, såsom utbildning av IT pedagoger, ITiS handledare och på senare år PIM examinatorer.

Mellan 2014 - 2021 var Eva ordförande i styrelsen för Backatorpsskolans skolkooperativ ekonomisk förening, som under dessa år var ytterst ansvarig för Backatorpsskolan.

Från och med 2021 är Stiftelsen Backatorpsskolan huvudman för skolan.

Vid sidan av sitt arbete på Backatorpsskolan är Eva handledare för Försvarshögskolans ledarskapsutbildning UGL – Utveckling av grupp och ledare. Eva under många år arrangerat fortbildning i Storyline och även handlett arbetslag i deras arbete med Storyline. Hon medverkar i det internationella nätverket Storyline International som arbetar med att sprida storyline internationellt samt samla människor och experter till seminarier för att diskutera Storyline.

Eva drivs av skolans breda uppdrag att utbilda eleverna till goda medmänniskor.


Jenny Ekberg är utbildad grundskollärare för årskurserna 1-7 med inriktning mot matematik och naturorienterade ämnen. Hon har varit lärare i 17 år och har tidigare verkat i Angered och på Västra Hisingen. Jenny har jobbat på Backatorpsskolan sedan augusti 2014. Jenny har de senaste åren även arbetat som biträdande rektor och tog examen på Rektorsprogrammet 2020. Programmet är en befattningsutbildning på akademisk nivå. Studierna omfattar 30 högskolepoäng och behandlar skoljuridik och myndighetsutövning, styrning, organisering och kvalitet samt skolledarskap.