Utomhuspedagogik

Skolan ligger naturskönt och skogen med våra uteklassrum som är ett naturligt område att vara i för elever och personal. Vi har grön flagg sedan 2006 och under många år har vi arbetat med utomhuspedagogik. Vi ser det som ett lärande i växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på konkreta erfarenheter i verkliga situationer i utomhusmiljö. Enkelt uttryckt; Gör det med kroppen så sitter det i knoppen. Det ger eleverna chans att träna sin motoriska förmåga och underlättar koppling mellan teori och praktik.

Målet är att alla elever på Backatorpsskolan ska få tillgång till skolans fantastiska utomhusmiljö som en viktig del och en bas för sitt lärande. Med hjälp av utomhuspedagogik vill vi att våra elever under sin skoltid på Backatorpsskolan ska få känna lust och glädje för naturen, stimulera sin fantasi, få förståelse för naturen och dess näringskedjor i ekosystem, utveckla ett ansvarsfullt tänkande om naturen och mycket mer. Detta stämmer väl med läroplanens mål i kapitel 1 och 2 om att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling. De ska få kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället.


Vi tycker definitionen från Nationellt centrum för utomhuspedagogik är bra att utgå från.
Utomhuspedagogik är ett pedagogiskt förhållningssätt som syftar till växelspel mellan upplevelse och reflektion grundat på upplevelser i autentiska situationer. Det handlar både om platsen, innehållet och sättet att lära på.


Backatorpsskolans plan för Utomhuspedagogik.pdf