Arbeta hos oss

Beskrivning av pågående rekryteringsprocess:


Vi har en pågående rekrytering över hela läsåret. Eftersom det kan vara svårt att endast rekrytera behöriga pedagoger under en viss period i samband med nytt läsår ber vi intresserade att mejla in sin ansökan till oss när som helst. Rektor går regelbundet igenom samtliga ansökningar och väljer ut de som verkar intressanta. Ibland finns det ingen vakant tjänst just då men vid det första samtalet/mötet sker oftast en presentation av skolan och hur vi arbetar och vad vi förväntar oss av våra medarbetare.


I andra fall när behovet av lärare är stundande annonserar vi i vanlig ordning och kallar till intervjuer där både rektor och den som vill av personalen deltar. Ofta är det pedagoger som skall arbeta tillsammans med den sökande som deltar.


Backatorpsskolan är en VFU-skola och tar emot ett otal studenter. En del av dem har sökt en tjänst och arbetar nu på skolan.


Ledningen har också en pågående dialog med personalen på skolan kring rekrytering - på det sättet blir hela skolan engagerad och de känner väl till processen. De är måna om att få bra och behöriga kollegor till skolan. Det är vanligt att personal också frågar runt bland sina vänner om de känner någon som är på jakt efter ett nytt arbete och som skulle tycka det var intressant att bli kallad på en första intervju.


Just nu söker vi lärare och en fritidslärare.


Lärare

https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/28609283


Fritidslärare

https://arbetsformedlingen.se/platsbanken/annonser/28740614


Är du intresserad av att arbeta hos oss som vikarie , skolgångshandledare (elevassistent) eller framtida lärare kontakta Susanne Lundberg på e-post: susannel@backatorpsskolan.se


Fackligt ombud:

Marie Nieminen: marien@backatorpssolan.se


Skydds ombud: 

Hanna Björkman: hannab@backatorpsskolan.se