Kvalitetsredovisning 

Utifrån årets utvärderingar är nedanstående utvecklingsområden för läsåret 2023/2024 framtagna.

  • Utveckla värdegrundsarbetet på skolan med fokus på att skapa positiva lärmiljöer (prioriterat mål).

  • Utveckla arbetet med skolans digitalisering med fokus på Medie- och informationskunnighet.

  • Utveckla undervisningen med fokus på läslust.

  • Utveckla arbetslagens arbetssätt med fokus på att bättre ta tillvara varandras kompetenser.

  • Utveckla fritidshemmens arbetssätt med fokus på att erbjuda eleverna en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.


Utifrån dessa områden skapas mål i verksamheten som är uppföljningsbara.

Backatorpsskolan 2023-07-07
                                           

                                            Kvalitetsredovisning 2022/2023 Kapitel 1. Bakgrund och metodval >>

Du kan ta del av aktuell och föregående läsårs kvalitetsredovisning nedan.
Kvalitetsredovisning 2021-2022
Kvalitetsredovisning 2020-2021
Kvalitetsredovisning 2019-2020

Kvalitetsredovisning 2018-2019

Kvalitetsredovisning 2017-2018

Kvalitetsredovisning 2016-2017

Kvalitetsredovisning-2015-2016