Skolkör

Skolan har två körer, F-3 och 4-6. De träffas varannan vecka. Kören har framträdande ett par gånger per läsår. Kören övar i vår nya studio.

En kväll i juni - kören Backatorpsskolan