Fritidshem

Telefonnummer till fritidshemsavdelningar samt till fritidsklubben

Avd. Fkb-1B
Hus Fyren
Tel: 0707898231
Martina, Anna M, Carina, Otto och

Jonatan o-fr

Avd. Nidingen 2B-3B
Tel: 0707898230
Gustav, Johan och Tina

Avd. Fka-1A
Hus Skeppet
Tel: 0707898223
Marie N, Stina ochHelen 

Avd. Båtsman 2A-3A
Tel: 0707898222
Suss, Christin och Arvid

Avd. KLUBBEN
Tel: 0707898207
Sabina, Marie L, Salar ochMaria A

Vid lov görs ändringar av tider på telefon 0313858223