Fritidshem

Telefonnummer till fritidshemsavdelningar samt till fritidsklubben

Avd. Fkb-1B
Hus Fyren
Tel: Ring 0707898230   
Christoffer, Carina, Tina och

Jonatan 

Avd. Nidingen 2B-3B
Tel: 0707898230
Gustav, Johan och Anna M

Avd. Fka-1A
Hus Skeppet
Tel: 0707898223
Helen, Stina och Suss

Avd. Båtsman 2A-3A
Tel: 0707898222
Marie N, Christin och Arvid

Avd. KLUBBEN
Tel: 0707898207
Sabina, Marie L, Salar och Maria

Vid lov görs ändringar av tider på telefon 0313858223