Fritidshem

Fritidshemmet för elever i förskoleklassen till och med årskurs 3 är öppet 7.30-17.30. Frukosten öppnar 6.30 för er som har behov att lämna innan. Frukost serveras kl 7.00, vi önskar att ni respekterar tiden och inte lämnar sent till frukosten.

En gång i månaden vid personalmöten stänger fritids 15.45. Före julafton och midsommarafton stänger fritidshemmet klockan 16.00. Det finns två fritidshem, ett i huset Skeppet och ett i huset Fyren. Hemmet är uppdelat i två grupper, F-klass- åk 1 och åk 2- åk 3. Fritidshemmet anordnar olika aktiviteter för att samla in pengar till utflykter, läger och satsningar på fritids som kostar lite extra. Basaren (eller bazaaren, persiska) i maj ger intäkter till läger för treor i juni, heldagsutflykt för F-2, Tivolit i sep/okt som ger glädje och en extra krydda för våra barn på fritidshemmet och läger för 2:or under v 7.


Klubben

Från och med höstterminen året elever fyller 10 år till och med vårterminen det år elever slutar på Backatorpsskolan elever gå på Klubben.

Fritidsklubben erbjuder eleverna möjlighet till utveckling och lärande samt en meningsfull fritid med ett varierat utbud av aktiviteter som är anpassade utifrån barnens intressen och nyfikenhet.


Klubben öppnar varje dag efter skoldagens slut.

Öppetider är varje dag till 16.30 förutom på tisdagar då Klubben stänger kl 16.00.


En gång i månaden vid personalmöten stänger Klubben 15.45.


På loven har Klubben öppet kl 9.00-16.30.


Före julafton och midsommarafton stänger fritidshemmet Klubben klockan 16.00.
Vi påminner alltid om att vara noga med att säga till personalen när ni hämtar barnen på fritidshemmet. Ibland har vi vikarier insatta och då är det lätt hänt att barnen inte blir strukna i boken. Var uppmärksamma på att det görs.


Vårdnadshavare är skyldig att omgående anmäla ny inkomst eller förändringar som påverkar avgiften samt kontrollera att rätt avgift debiteras. Det är vårdnadshavarens ansvar att lämna in korrekta inkomstuppgifter till Backatorpsskolan och se till att dessa stämmer.Anmälan till fritidshem/Klubb

Uppsägning av fritidshemsplats/Klubben