Handledning

Du kan anlita oss för stora eller små handledningsuppdrag kring saker som rör det mesta av skolans arbete. Skolans personal har spetskompetens inom flera olika områden och kan vara ett bollplank i ditt arbete.


Exempel på handledningsuppdrag:

Konsultation gällande CPS, praktiskt medie och infomationskunnighet (MIK) teambuildning, plan för skolbibliotek, likabehandlingsarbete, framtagning av mallar, trygghetsenkät, årshjul för fritidshem och mycket mer.