Arbetslag

Skolan är organiserad i fyra arbetslag. Alla kategorier lärare och fritidspedagoger ingår i arbetslagen. Två arbetslag består av årskurserna F-3 och ett av årskurserna 4-6. Det fjärde laget består av skolans specialpedagogiska team. Lagen är indelade med utgångspunkt från elevernas lärande och behov av funktionell organisation.
Lagen arbetar enligt en programförklaring för det gemensamma arbetet:

Programförklaring arbetslag
Vi har ett helhetstänk kring eleverna. Vi arbetar tillsammans och tar tillvara varandras kompetenser. Tillsammans orkar vi mer och blir mer effektiva i nyttjandet av tiden, vilket gynnar både elever och personal. I laget ges möjligheter att fördela arbetsuppgifter vilket medför lättnader I krävande situationer och miljöer. Vi arbetar för att arbetslagen ska vara en stabil arbetsgrupp som bidrar till ökad måluppfyllelse för våra barn.

Sammanfattning av diskussion I personalgruppen på Backatorp 2014-08-18 /Annika Kummel