Aktuell information

Ska jag anmäla frånvaro som vanligt?

Du som vårdnadshavare ska precis som vanligt informera skolan om varför och hur länge eleven stannar hemma.
Ni sjukanmäler på 0707-898201, anmälan ska vara inne senast kl 7.50

Behöver du inspiration i att stärka ditt barns självkänsla? Vill du dela dina erfarenheter kring föräldraskap och familjeliv med andra? Behöver ni utvecklas i er par- eller familjerelation? På dessa webbsidor hittar du kurser, träffar, mötesplatser och stöd från Göteborgs Stad att ta del av.

Sista ansökningsdatum för ansökan till förskoleklass till förskoleklass 23/24 är den 31 oktober.

Detta är ett dokument som du som vårdnadshavare får vid ditt barns skolstart. För att alla som arbetar på skolan och alla barn som går i skolan hos oss skall känna
TRYGGHET, GEMENSKAP och GLÄDJE.