Föräldraförening

Föräldraförening


Forskning visar att ett starkt föräldraengagemang påverkar kvalitén på en skolas framgång. Vi är stolta över vår föräldraförening och vet att vår samverkan bidrar till en positiv anda på skolan, en stimulerande inre och yttre miljö, samt goda förutsättningar för barnen att nå lärandemålen!


Bli medlem


Alla föräldrar som vill kan vara medlem i föräldraföreningen. Som medlem har du rätt att rösta på föreningens årsmöte. 

För att bli medlem betalar du en medlemsavgift på 50 kr/år per förälder. 

Medlemsavgiften betalas till

Swish nummer 123 136 7499.

På meddelande ska du ange ditt och ditt barns namn.


Vill du vara med och påverka ditt barns skolgång


Bli klassrepresentant

I varje klass utses två klassrepresentanter till föräldraföreningen. Dessa fungerar som länken mellan föräldraföreningen och föräldrarna i klasserna. De bidrar till gemenskap bland klassens familjer, lyfter frågor som klassens föräldrar har, samt organisera klassens föräldraengagemang i aktiviteter såsom Backatorpsskolans dag, trygghetsvandringar och fixardagar.

Meddela oss (se mailadress nedan) om ni är intresserade att vara klassrepresentant!


Föräldraföreningens styrelse:

Johannah Carlsson,

Parisa Majidi,

Therese Larsson,

Lisa Mattsson


Email: backatorpsforaldraforening@gmail.comMer om föreningen och vår bakgrund:

Backatorpsskolans föräldraförenings styrelse ska arbeta i enlighet med skolans vision och värdegrund. Vi ska verka för en bra verksamhet med god trivsel mellan föräldrar, barn och personal på skolan. Vårdnadshavare till elever på Backatorpsskolan har rätt att utse en ledamot till Backatorpsskolans stiftelses styrelse. Föräldraföreningen ska ta en aktiv roll i rekryteringen och ansvarar för att val av ledamot till styrelsen sker i samband med föräldraföreningens årsmöte.


Det var ett unikt föräldraengagemang som grundade Backatorpsskolan 1993 då kommunens planer för en skola i Backatorp lades ner. Föräldrar gick samman och startade ett omfattande ideellt arbete med att skaffa lokaler, möbler, material, rekrytera personal och planera upp verksamheten.


Som friskola har vi korta beslutsvägar och kan fördela resurser där de bäst behövs. Vi har däremot inte som i kommunen eller i större friskolekoncerner tillgång till övergripande resurser med stöd för utveckling, IT, ekonomi, kommunikation, administration, lokaler med mera. Vi sköter detta internt eller lägger ut saker på entreprenad. Fixardagar och föräldrars praktiska hjälp på olika sätt har stor betydelse för skolans verksamhet.


Vårdnadshavare med barn på Backatorpsskolan ser många fördelar med vårt starka föräldraengagemang. De skapar bättre sammanhållning både för vuxna och för barn. Du lär känna föräldrar till dina barns klasskamrater, vilket kan skapa trygghet under hela uppväxtiden. Aktiviteter som inbringar pengar ger guldkant för barnen i form av nya lekställningar, utflykter med mera.


Stadgar föräldraföreningen