Personal

Kontakter med skolan
Om du undrar över något kring ditt barns skolgång skall du i första hand kontakta ditt barns mentor. Mentor är den lärare som håller i utvecklingssamtalen och som har ett särskilt ansvar för eleven eller den fritidspedagog som har det pedagogiska ansvaret på fritidshemmet. Om mentorn av någon anledning är osäker på hur frågan skall hanteras så går hen vidare till rektor. 

Ledning och administration

Rektor

Eva Marsh

E-post: evam@backatorpsskolan.se

Tel: 0313858202

Administrativ chef

Susanne Lundberg, expedition

E-post: susannel@backatorpsskolan.se

Tel: 0313858201  Sjukanmälan av elever
görs på detta nummer mellan kl 7-8.00
(sjukanmälan personal) Tel: 0707898201

Skolsköterska

Maria Lindgren

E-post: marial@backatorpsskolan.se

Tel: 0313858203

Vaktmästare

Pero Pranjic

E-post: perop@backatorpsskolan.se

Tel: 0313858210

Bitr. Rektor

Jenny Ekberg

E-post: jennye@backatorpsskolan.se

Tel: 0313858205

Ekonomi

Nathalie Hellmuth

E-post: nathalieh@backatorpsskolan.se

Arbetar endast tisdagar

Kurator

Karin Sörstedt-Forsell

E-post: karinsf@backatorpsskolan.se

Tel: 0313858212

Arbetslag Styrman årskurs Fka-3 A

FKA

Britt-Marie Kociano, förskollärare

E-post: britt-mariek@backatorpsskolan.se

Sophie Dyrhe, lärare

E-post: sophied@backatorpsskolan.se

Helen Tracey, f-ped
E-post: helent@backatorpsskolan.se

2A

Caroline Lippens, lärare

E-post: carolinel@backatorpsskolan.se


Elin Linder, lärare, f-ped

E-post: elinl@backatorpsskolan.se


Arvid Enemar, f-ped

E-post: arvide@backatorpsskolan.se

1A

Hilda Almgren, lärare

E-post: hildaa@backatorpsskolan.se


Marie Nieminen, f-ped

E-post: marien@backatorpsskolan.se

Tua Olofsson, resurs

E-post: tuao@backatorpsskolan.se

3A

Ingrid Jonsson, lärare

E-post: ingridj@backatorpsskolan.se


Suss Andersson, f-ped

E-post: susannea@backatorpsskolan.se


Stina Schön, skolgårdsvärd

E-post: stinas@backatorpsskolan.se

Arbetslag Sjöman årskurs Fkb-3 B 

Fkb

Martin Hansen, förskollärare

E-post: martinh@backatorpsskolan.se


Jessica Hansson, lärare

E-post: jessicah@backatorpsskolan.se


Carina Hellgren, f-ped

E-post: carinah@backatorpsskolan.se

2B

Malin Hellman, lärare

E-post: malinh@backatorpsskolan.se


Gustav Lindecrantz, fritidslärare

E-post: gustavl@backatorpsskolan.se

Martina Hansson, Fritidslärare

E-post: martinah@backatorpsskolan.se


Tina Zander, Fritidspedagog

E-post: tinaz@backatorpsskolan.se


Jonatan Kummel, Fritidslärare/Klubben

E-post:  jonatank@backatorpsskolan.se

1B

Torbjörn Nyberg, lärare

E-post: torbjornn@backatorpsskolan.se


Anna Mauritz, f-ped

E-post: annam@backatorpssolan.se


Karl-Magnus Karlsson, resurs

E-post: karl-margnusk@backatorpsskolan.se

3B

Hanna Averby, lärare

E-post: hannaa@backatorpsskolan.se


Eva Liljedahl, lärare
E-post: eval@backatorpsskolan.se


Otto Bäckström, resurs

Epost: ottob@backatorpssskolan.se

Arbetslag Sjörövarna årskurs 4-6

4A, 4B

Oliver Jönsson, lärare

E-post: oliverj@backatorpsskolan.se


Emma Engström, lärare

E-post: emmae@backatorpsskolan.se


Anna Lundell, lärare It-pedagog

E-post: annal@backatorpsskolan.se


Salar Heidari, fritidslärare Klubben Idrott

E-post: salarh@backatorpsskolan.se

6A, 6B

Linda McEwan, lärare

E-post: lindamce@backatorpsskolan.se


Madeleine Petersohn, lärare

E-post: madeleienep@backatorpsskolan.se


Christoffer Dahl, fritidslärare

E-post: christofferd@backatorpsskolan.se


Oliver Åström, resurs

E-post: olivera@backatorpsskolan.seBibliotek

Sabina Ögren

E-post: sabinao@backatorpsskolan.se


Nea Eliasson

E-post: neae@backatorpsskolan.se


5A, 5B

Anders Norén, lärare

E-post: andersn@backatorpskolan.se


Linn Boklund-Frick, lärare

E-post: linnbf@backatorpsskolan.se

Marie Lindenmo, fritidspedagog Klubben

E-post: mariel@backatorpsskolan.se

Maria Alves Cerveira, resurs

E-post: mariaac@backatorpsskolan.se

Spec-lärare 

Karin Glänneskog, lärare

E-post: karing@backatorpsskolan.se


Helena Lindqvist, lärare

E-post: helenal@backatorpsskolan.se

Utomhuspedagog 

Johan Byström, fritidspedagog

E-post: johanb@backatorpsskolan.se

Verkstan

Anna Johansson, lärare

E-post: annaj@backatorpsskolan.se

Slöjd

Annizette Lundberg. Textillärare

E-post: annizettel@backatorpsskolan.se


Fredric Berggren, lärare

E-post: fredricwb@backatorpsskolan.se

Spec. pedagog

Linnea Mattsson

E-post: linneam@backatorpsskolan.se