Anlita oss

Lärare, fritidspedagoger, elevhälsoteam, experter knutna till skolan och skolledare på Backatorpsskolan ger regelbundet utbildningar i form av föreläsningar, kurser, workshops eller handledning för intresserade skolor och organisationer.


Utbildningarna hålls på Backatorpsskolan i Göteborg eller enligt överenskommelse på annan plats, tex er skola.


Vi ger utbildningar som en del i vårt eget lärande eftersom alla möten berikar vår egen utveckling. Dessutom är det roligt och viktigt för skolans personal att variera sina arbetsuppgifter. Våra utbildningar säljs därför till självkostnadspris.

Nedan följer exempel på utbildningar som alla tar avstamp i skolans praktiska vardag och verklighet.

Efter intresseanmälan per mail eller telefon får ni en offert att ta ställning till.

 • Hållbar skola i praktiken,
 • CPS, föreläsning, handledning
 • En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Kvalitetsarbete och samverkan med forskare, föreläsning
 • Reflektionstöd - elevhälsoteam
 • Reflektionstöd - arbetslagsledare
 • Reflektionstöd - ledare alla nivåer
 • Ämnesövergripande arbetssätt Lgr 22 - tematiskt arbete, - kurs - studiebesök - workshop
 • Ämnesövergripande arbetssätt Lgr 22 - Storyline grundkurs
 • Ämnesövergripande arbetssätt Lgr 22 - Storyline fortsättningskurs
 • Utomhuspedagogik - kurs - studiebesök - workshop
 • Självledarskap, reflektion och lärande på alla nivåer i skolan - föreläsning
 • Självledarskap, reflektion och lärande på alla nivåer i skolan - heldags workshop
 • Slöjd trä, workshop
 • Slöjd textil, workshop
 • Språkutveckling, föreläsning
 • Grundkurs för dig som vill få in musik i den vardagliga undervisningen


Är det något du vill veta mer om gällande vårt utbud av fortbildning, mailar du Anna Johansson på e-post: annaj@backatorpsskolan.se